top of page

GDPR
(General Data Protection Regulation)

Välkommen att läsa hur vi behandlar dina personuppgifter och vår policy på Selléns Hundskola!

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet.

Exempel på information:
Namn
Personnummer
Adress
Mejladress
Telefonnummer


Policy är en avsiktsförklaring och riktlinjer för att styra beslut och uppnå önskade mål.


Först....

Låt oss reda ut kortfattat vad GDPR är. GDPR står för: General Data Protection Regulation. GDPR är EU:s nya dataskyddsförordning som trädde i kraft den 25 maj 2018 och innebär bland annat hårdare krav på hantering av personuppgifter.

Nedan följer en tråd som följer den vanligaste processen i Selléns Hundskola.

1. Kontakt via formulär, mail eller telefon

2. Betalning

3. Bilder, videoklipp och sociala medier 

Kontakt via formulär, mail eller telefon

Fyller du i bokningsformuläret och trycker på Swoosh (skicka) acceptera du att Selléns hundskola lagrar de uppgifter du anger:
 
Namn
Mail


Dessa uppgifter lagras på mailen och på Spaces by wix. Spaces by Wix är en app kopplad till hemsidan där Wix är redigeringsprogrammet. Genom att använda Spaces by Wix kan vi ha snabbare respons på kundmail samt får även en bättre överblick.

När du mailar Selléns Hundskola lagras ditt mail och din mailadress på Outlook samt Outlookappen. Mailen rensas med jämna mellanrum.

När du ringer Selléns Hundskola lagrar vi ditt telefonnummer i mobiltelefonen. Lagringen sker endast vid etablerad kundkontakt eller vid en eventuell ny kundkontakt. Om du ringer vid första tillfälle och ytterligare kontakt uteblir tas ditt nummer och namn bort från kontaktlistan i telefonen efter en viss tid.

Vi sparar inte nummer för att det en vacker dag kan kanske kan komma till användning.

Varför sparar vi ditt nummer i telefonen vid etablerad/fortsatt kontakt?

1. Påminnelse om vem som ringer.
2. Snabbare och smidigare kundkontakt.

Även mobiltelefonen är lösenordsskyddat.

Betalning

Vid avslutad kurstillfälle får du som kund en faktura. För att fullborda fakturan behöver vi:

Namn
Adress
Mail
Telefonnummer

Dessa uppgifter sparas i Visma och i vismaappen. Programmet och appen är lösenordsskyddat och har endast behörighet av två parter:

1. Selléns Hundskola

2. Revisor under bokslut och service under årets gång.

Bilder, videoklipp och sociala medier

Innan vi tar bilder/filmar

Vi frågar alltid hundägaren om medgivande innan bilder eller videoklipp tas/spelas in under kurstillfället där hunden eller hundföraren delvis syns.

Bilder och videoklipp kan ibland vara ett bra redskap för att se hur ekipaget rör sig eller agerar i vissa specifika situationer. Om bilder eller videoklipp spelas i utbildningssyfte till ekipaget görs detta i första hand med hundägarens egna mobiltelefon. I andra hand med telefon som finns i Selléns Hundskola. Dessa tas bort direkt efter att kunden fått se bilden eller videoklippet.

Molnlagring är avstängd och dubbelkontrolleras alltid för att säkerställa att bilden eller videoklippet är helt borttaget.

Sociala medier
Selléns Hundskola har ett instagramkonto där bilder och videoklipp läggs ut. Instagramkontot är ett öppet konto där alla med instagramkonto kan ta del av bilder och tillhörande texter. Kontot är även länkat på sellenshundskola.se som är öppen för allmänheten att besöka.

Ditt namn anges aldrig på hemsida eller sociala medier, hemsida eller blogg.
Hundens namn anges aldrig utan hundägarens medgivande.


Notera
Bilder som läggs ut på Instagram eller hemsidan kan vid aktiv eller indirekt sökning få träffar i bildsök på exempelvis Google. Borttagna bilder från instagramkontot eller hemsidan kan komma att finnas kvar efter en tid på sökmotorer som Google.

Alla bilder som läggs ut på Instagram sker efter godkännande från dig som kund.

Om du som kund efter en tid vill att bilden tas bort från instagramkontot och/eller hemsidan kommer det göras med omedelbar verkan. 

Inga ansikten på kund syns på de bilderna som läggs ut.

Observera!
På instagramkontot KAN det finnas bilder där ansikten syns. Dessa är på personer som:

1. Givit medgivande.

2. Händelser som sker inom det privata då instagramkontot även till viss del används privat.
 

bottom of page